Să fii un bărbat complet

Bărbatul care trăiește împreună cu soția sa stilul de viață al PNC este familiarizat cu felul în care decurge ciclul ei. El ajunge să-şi cunoască soția şi la alte niveluri. El poate să o sprijine în mod activ în PNC și să își asume responsabilitatea chiar și în ce priveşte numărul de copii. Dacă femeia nu ia hormoni artificiali ca metodă de contracepție, ea este scutită de efectele secundare nedorite. Aici, noi barbaţii avem o responsabilitate specială faţă de femeile noastre. Chiar și mediul este scutit de hormonii artificiali, a căror concentrație este deja măsurabilă în apă. Femeia acceptă natura ei așa cum este. Nimeni nu intervine în fertilitatea ei şi nici nu o manipulează. Acest fapt promovează puternic durabilitatea iubirii care este confirmată de rata scăzută a divorţurilor la cuplurile care trăiesc PNC. Este frumos să trăiesc împreună cu soția mea în ritmul ciclului ei!

În broșura “Ganz Mann sein" vă este prezentată PNC din punctul de vedere al bărbaţilor.

Această broșură poate fi comandată de la birourile regionale INER.