Prof. Dr.med. Josef Franz Rötzer

Începând cu luna martie a anului 1951 medicul austriac, Dr. Josef Rötzer, a descoperit noi informații pentru aplicarea practică a planificării naturale a concepției cu sprijinul soţiei sale Margareta (d. 2006), iar din anul 1974 al fiicei sale Elisabeth Rötzer. El este considerat fondatorul primei metode cu adevărat simpto-termale.


Principale arii de lucru:

  • Dezvoltarea surselor bibliografice primare şi secundare despre abordarea simpto-termală a PNC
  • Servicii de consiliere,  cercetare și formarea formatorilor în PNC
  • Contribuţia unei antropologii medicale la semnificaţia viziunii biblice şi creştine a omului

Notă: pentru istoria PNC cu referinţe extinse vedeţi şi download area

Începutul în 1951

Totul a începul cu o foaie de hârtie A5 distribuită în anul 1951 la un stand al Târgului de primăvară din Viena cu titlul: ”Controlul nașterilor permis și de Biserică”. La  acest stand a fost promovat un termometru bazal, cu care ar putut fi determinate zilele fertile şi infertile ale femeilor. Se explica pe această hârtie că o femeie are un nivel mai scăzut de temperatură, în prima parte a ciclului, care este urmat de un nivel ridicat de temperatură la momentul ovulatiei.


Povestirea personală de către Prof. Rötzer a acestor începuturi
Prima încercare de a măsura temperatura a fost făcută cu ajutorul soției mele. Din moment ce nu am primit mostre ale acestui termometru special, am folosit unul obișnuit. Eu am avut grijă de termometru, aşa că mă  trezeam un pic mai devreme dimineața decât soția mea, veneam cu termometrul la ea și îi spuneam: "Draga mea, te rog măsoară". Atunci când soții vorbesc atât de frumos cu sotiile lor, nici o femeie nu poate rezista. Primele câteva săptămâni de măsurare a temperaturii au mers foarte bine și soția mea a înregistrat o curbă aproape ideală pe graficul ei.
Nu am auzit niciodată de vreun studiu care să trateze despre posibilitatea de a determina zilele fertile si infertile ale unei femei prin măsurarea temperaturii. Decizia americanilor de a deschide biblioteca medicală din Viena, pentru medicii austrieci a fost foarte utilă. Așa a devenit posibil pentru mine să studiez literatura de limba engleza pe teme cum ar fi "temperatura la trezire" sau "mucusul cervical". Pentru aplicarea în practică a trebuit să găsesc o cale de a informa mai multe femei cu privire la aceasta și să găsesc colaboratori. În afară de temperatură, soția mea a făcut alte observații pe care mi le-a împărtăşit: în timpul creșterii temperaturii apărea secreție vaginală particulară de mucus si, de asemenea, o durere la nivelul abdomenului inferior. Am vrut să informez şi alte femei cu privire la aceste observații. O prevedere din lege pentru ofiterii de sanătate publică, prevăzând că aceştia ar trebui să aibă grijă de consilierea familiei mi-a fost de ajutor.

Ce a dus la prima metodă cu adevărat simpto-termală în conformitate cu PNC?

Din 1951 Dr. Rötzer avea următoarea preocupare: cum pot fi transpuse cunoștințele științifice în reguli clare de interpretare, astfel încât PNC să fie aplicabilă pentru cât mai multe femei si cupluri cu siguranţă ridicată?
Literatura de specialitate a trebuit să fie studiată, cunoștințele au trebuit împărtăşite iar experiențele și reacțiile femeilor și cuplurilor căsătorite trebuiau să fie colectate și re-integrate în propria cercetare.
Ce reguli clare sunt necesare? Cum să facem cunoștințele științifice eficiente pentru aplicarea lor practică? În ce cazuri pot apărea neînțelegeri? Cât de vaste - cât de ușor de urmat trebuie să fie instrucțiunile? Din nou și din nou, dovezile științifice și experiența aplicării practice sunt interconectate și verificate. Au avut loc primele prelegeri. În 1962 a aparut prima publicație și în 1965 prima carte a fost tipărită pentru aplicarea practică: maturizată în 14 ani de muncă temeinică neobosită.
Originalitatea lucrării lui Rötzer constă în descoperirea că pentru o PNC sigură este necesar să se evalueze măsurarea temperaturii la trezire în corelaţie cu auto-observarea femeii.

Opinia experților privind activitatea științifică a Dr. Josef Rötzers din 1965

Prezentată de Institutul Central pentru căsătorie și relații familiale în Koln, de la 20 iulie, anul 1965
Fragmente din această scrisoare:
"(...) Mulţumită publicațiilor atente și științifice "curate" ale Dr. J. Rötzer apărute în diverse reviste, am devenit conștienţi de valoarea sa. În plus, am ajuns să apreciem abilitățile sale de predare și cunoștințele sale în prelegerile adresate oamenilor de știință din națiuni diferite. Munca sa (...) acoperă toate aspectele complexe ale controlului nașterilor prin ochii unui medic conștiincios, care este pe deplin familiarizat cu cele mai recente cercetări. Pentru noi este important să subliniem că activitatea Rötzer este liberă de orice prejudecată sau unilateralitate, care, din păcate, nu este rară în cercurile științifice „serioase" de astăzi (...) Merită să fie subliniat faptul că Dr. Rötzer are nu numai cunoștințe științifice teoretice excelente în privința controlului nașterilor, dar el a câștigat, de asemenea, o experiență vastă, prin activitățile sale de consultanță într-un domeniu deosebit de amplu de studiu.
Cunoștințele teoretice profunde ale Dr. Rötzer și experiența sa practică ne-au determinat în luna mai a acestui an, să-i cerem să țină discursul principal la întâlnirea noastră medicală din Altenberg. Explicațiile detaliate și prezentarea unei secțiuni a muncii sale au depășit cu mult așteptările tuturor participanților, dintre care jumătate predau la universități germane. În discuția foarte extinsă, Dr. R. ne-a surprins din nou și din nou, cu cunoștințele sale profunde și răspunsurile sale critice cu privire la întrebări complicate și detaliate. (...).

 Un rezultat crucial, important al întâlnirii medicilor din Altenberger a fost consensul final larg cu privire la întrebările fundamentale legate de controlul nașterilor. Analiza profundă a întregii complexități a "controlului nașterilor" făcută de Dr. Rötzer a fost consemnată de grupul de medici prezenți cu un larg consens. A fost lăudat mai ales faptul că dl Rötzer deține documente științifice concludente care sunt - cel puțin în Europa - neegalate. El a demonstrat că are cunoştinţe cu adevărat cuprinzătoare ale literaturii legate de acest subiect.

Publicații importante în 1965, 1968 și 1969

După primele publicații din 1962, a fost publicat în 1965 primul manual pentru aplicarea practică intitulat "Kinderzahl und Liebesehe" (Numărul de copii și căsătoria din dragoste). Acesta a oferit baza practică pentru învățarea PNC.

În 1968, această abordare a fost publicată pentru prima dată într-un jurnal medical: Rötzer, J:. Erweiterte Basaltemperaturmessung und Empfängnisregelung. Arc. Gynäk. 206 (1968) 195-214.

În 1969 Rötzer a publicat cartea sa despre importanta cercetării științifice a creierului pentru a determina natura umană sub titlul "Menschenbild, Sexualität und Ehe" (Viziunea despre om, sexualitate și căsătorie) (Theologische Brennpunkte Band 21/22, Verlag Gerhard Kaffke 1969).
Iată un fragment din prefața acestei monografii:
"Când trupul și sufletul sunt doar două aspecte ale aceleiași entități, fiecare aspect trebuie să fie în măsură să spună ceva esențial despre întreg.
Prin urmare, devine justificat să încercăm să ne folosim de medicină, pentru a face afirmații cu privire la caracterul și natura generală a omului. Acest studiu este limitat în mod deliberat la confruntarea contribuțiilor medicale la antropologie cu aspecte legate de sexualitate. Unul dintre motive are la baza o problemă deosebit de presantă a timpului nostru, în care o anumită "hiper-sexualizare" generală pare să lipsească poporul nostru de libertatea acțiunilor sale. Pe de altă parte, medicina ne poate explica elemente fundamentale pentru o prezentare a naturii sexualității umane. "

Metoda de PNC a dr. Rötzer se răspândește în întreaga lume. Conferințe și cursuri de formare

In anii '60, Dr. Rötzer a avut posibilitatea să susțină - în plus față de conferințe la mai multe universități - și cursuri de medicină pastorală la Universitățile din Innsbruck (Austria) și Regensburg (Germania). Un alt curs a fost oferit la Institutul pentru educație filosofico-teologică Linz / Donau (Austria), și încă unul în Medicină Pastorală la Institutul de educație filosofico-religioasă al diecezei St. Pölten (Austria).

In 1973 Josef Rötzer took part in a meeting in Washington, which was organized by the American Foundation "The Human Life Foundation". This foundation deals internationally with the issue of Marriage and Family Planning. At that meeting in 1973, the numerous contributions to the discussions from Dr. Rötzers in front of doctors, gynecologists and theologians have been so well received that he then regularly received invitations to overseas. The fruit was numerous: Long-lasting relationships in many countries and the management of numerous training courses in natural conception regulation (NCR): USA, New Zealand, Australia, Hong Kong, Japan, Taiwan.
An immediate fruit of this first meeting in Washington was a research assignment of this American foundation "Human Life Foundation". The mandate was to carry out a study on the reliability of the NCR by Rötzer. This study appeared in 1978 in the US (Roetzer, Josef: The Sympto-Thermal Method:. Ten Years of Change The Linacre Quarterly, The National Federation of Catholic Physicians' Guilds, Vol 45, November 1978 NO.4, p.358. - 374).

1986 Fondarea INER

Din anul 1981, a devenit tot mai mare nevoia unor așa-numiți "multiplicatori" care să poată transmite informația despre PNC în cursuri. De-a lungul următorilor ani a devenit tot mai clară necesitatea organizării acestor cursuri de formare de multiplicatori într-un mod profesionist. Prin urmare, în 1986 a fost fondat Institutul de Reglare Naturală a Concepției Dr. med. Josef Rötzer (INER).
Această asociație este înregistrată în conformitate cu legea germană și este o organizație non-profit.

1992 Acordarea titlului de profesor universitar

În 1992, președintele Austriei a omagiat cercetarea științifică a Dr. Rötzer, acordându-i titlul de profesor. Cu această ocazie Mag. Marko Loncar a scris textul "Contribuții științifice ale Dr. univ, med. Josef Rötzer", în care a inclus și o listă de  referințe. Această listă include 44 de publicații ale dr. Rötzer din anii 1962 până în 1991.
Este acum sarcina institutului nostru pentru a completa această bibliografie cu publicațiile ulterioare ale Rötzer. Literatura de specialitate cuprinde subiecte variate precum „observarea ciclului”, „dorința de a avea copii” sau „peste 50 de ani lucrând în serviciul PNC” și sunt în mod special reflectate în cartea: "Die Frau und ihr persönlicher Zyklus. Von der Vorpubertät bis in die Wechseljahre - Ergebnisse jahrzehntelanger Zyklusforschung" (Femeia și ciclul ei personal. De la prepubertate până la menopauză – rezultatele a zeci de ani de studiere a ciclurilor).

Până în 2010: Președintele INER

Unele cifre:
2010 asociația "INER Prof. Rötzer", a inclus mai mult de 1.400 de membri, între care un cuplu este considerat ca fiind un singur membru. Această cifră nu include membrii institutelor afliate INER din Italia, Georgia, Polonia și Paraguay, care își au propriile lor liste de membri. Numai în anii 2009 și 2010 au avut loc 400 de zile de cursuri PNC în țările de limbă germană, la care au fost instruiți 69 de noi multiplicatori. La Congresul Internațional INER din 2010, au participat peste 240 de participanți din 11 țări. Pentru acest congres Prof. Rötzer a scris un text intitulat "Cererea mea", care a fost prezentat la Congres și publicat în INER-Mitteilungen nr.56.

Prof. Dr. med. Josef Franz Rötze a murit în 4 octombrie 2010.

Prof. Dr. med. Josef Franz Rötze a murit în noaptea de 3 spre 4 octombrie 2010.

Două personalități mari

Episcopul Laun despre Papa Ioan Paul al II-lea și Rötzer .:
"Nu de puține ori, Prof. Dr. med Josef Rötzer s-a întâlnit și cu Papa Ioan Paul al II-lea: Rötzer, omul studiului științific al fertilității, Ioan Paul al II-lea, Papa iubirii conjugale. Doi oameni mari - fiecare în competența lor - au vrut să ajute în a arăta dragostea în căsătorie tot mai mult și, prin urmare, să contribuie la fericirea poporului! "
(Dinamica Iubirii, pagina 63)

Institutul astăzi

Atunci când Institutul de Reglare Naturală a Conceptiei Dr. med. Josef Rötzer (INER)  a fost înființat in anul 1986, acest lucru a fost făcut inițial pentru țările vorbitoare de limbă germană. De-a lungul timpului, alte țări au aderat la această mișcare, ducând la înființarea INER Italia, INER Polonia, INER Paraguay și INER Georgia.

În plus față de aceste țări, unde INER este o asociație organizată, alte țări, inclusiv România, Croația sau Ucraina s-au alăturat acestei echipe". Ele urmăresc o integrare bazată pe voluntariat în cadrul INER. Persoane din peste 20 de țări s-au alăturat INER în calitate de membri.

În scopul de a promova pe plan internațional răspândirea PNC, cartea "Reglarea concepției pe cale naturală", este disponibilă în 17 traduceri, inclusiv în limba română.

Scopurile noastre

"Problemele de sănătate, cauzate într-un anumit procent din populație prin utilizarea medicamentelor și tehnologiei în domeniul controlului nașterilor, inclusiv avortul, ar trebui să fie prevenite prin educarea publicului larg și prin utilizarea de profesori instruiți de institut (multiplicatori).
În plus, sănătatea publică ar trebui să fie stimulată într-un mod special de efectele pozitive ale PNC, deoarece PNC nu dorește doar să conducă la un stil de viață natural care evită infecții împovărătoare din punct de vedere financiar și fiziologic, ci urmărește și să faciliteze depistarea precoce a stărilor de boală iminentă, care altfel rămân prea mult timp nedetectate. Astfel, PNC a devenit un factor de neînlocuit în îngrijirea sănătății.
Institutul fundamentează științific elementele de bază ale PNC, publică rezultatele importante și popularizează aplicațiile practice ale PNC pentru toate categoriile de populație, în baza metodei simpto-termale a Prof. Dr. med. Josef Rötzer (publicată în 1965), cu includerea tuturor căilor cunoscute de control natural al nașterilor pe baza unei etici sexuale creștine "

Obiectivele noastre
  • Cursuri pentru începători și avansaţi
  • Servicii de consiliere cu caracter personal
  • Formarea sistematică și formarea continuă a formatorilor femei și bărbați care doresc și sunt capabili să transmită cunoștințele
  • Congresul anual internațional INER
  • Publicarea,informațiilor periodice cum ar fi mesaje sau rapoarte de sinteză INER anuale pentru acei membri care doresc să susțină INER cu propuneri și contribuții științifice sau financiar, prin cotizația de membru
  • Colectarea și analizarea înregistrărilor ciclurilor pentru aplicarea practică
  • Documentarea privind literatura de specialitate
Conducerea Institutului

Comitetul executiv cuprinde Președinte, Vicepreședinte și Secretar:

Elisabeth Rötzer, Președinte INER
Din 1974 membru full-time al echipei INER, alături de tatăl ei, Prof. dr. med. Josef Rötzer. De la moartea prof. Rötzer în 2010, ea i-a succedat în gestionarea și răspândirea PNC după metoda  Rötzer.

Dr. med. Rudolf Ehmann, Vice-Președinte
1984-2006 medic șef al secției de obstetric și ginecologie al Kantonsspital Nidwalden, Stans (Elveția).
Membru în consiliile de conducere ale următoarelor asociații:
Federația Mondială a Medicilor care respectă Viața Umană, European doctors Action, Asociația Medicilor Catolici din Elveția, International Medical Association for Natural Family Planning (IANFP), Human Life International Elveția (HLI Elveția – fondator și prim președinte), Matercare International, membru al comisiei de bioetică a Conferinței Episcopale Elvețiene, misiuni umanitare în Camerun

Katharina Gabathuler, Secretar
Membru fondator al INER, asistentă medicală licențiată, soție și mamă a 4 copii, acum adulți, cu mulți ani de experiență în arta consilierii personale și a managementului cursurilor

Alți membri ai consiliului director
Lothar Eck
Dr. med. Hedwig Förster
Walter Gabathuler
Evelyn Hartmann
Erika Meyer Herzog
Dr. med. Vera Kaffanke
Dr. med. Michaela Rhomberg
Waltraut Dorothea Sennewald
Hubert Weißenbach

Consiliul executiv este compus din
Walter Gabathuler, Prim președinte
Elisabeth Rötzer, Vicepreședinte
Monika Streinesberger, Secretar
Margret Weissbach, Audit Intern
Waltraut D. Sennewald, comunicare
Jörg Hartmann, reprezentant al sucursalei pentru Germania

Consiliul medical consultativ

Baza științifică a metodei simpto-termale de planificare naturală a concepției (PNC) a fost garantată de fondatorul primei metode cu adevărat simpto-termale, Prof. Rötzer însuși.
Dr. Rötzer a dorit invitarea colegilor la un consiliu medical consultativ. Acest consiliu medical consultativ garantează continuarea la același nivel din punct de vedere științific a activității INER.